דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 25/08/2019 05:37

לשחזור או קבלת הסיסמה החדשה - המרכז ללימודים אקדמיים


מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת

יש לרשום כולל מקף


  • הסיסמה תישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי המרכז ללימודים אקדמיים.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל סטודנטים.