דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע למרצה - המרכז ללימודים אקדמיים
  • 14/11/2019 03:50
תמיכה בתפעול אתר המרצים ניתן לקבל בשעות היום בטלפון 03-7354590
תמונת רקע של אווירה אקדמית
חיבור ממחשב ציבורי
חיבור ממחשב פרטי (שעה עד לניתוק מהמערכת)

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז ללימודים אקדמיים