אזהרת זכויות יוצרים הנוסח המלא

השימוש בתדפיסים, עיתונות אלקטרונית, ספרים אלקטרוניים ומאגרי מידע, מחייב את המשתמשים לכבד את זכויות היוצרים ואת ההסכמים שנחתמו בין הספריות והמוציאים לאור (מו"לים).
לפיכך הגישה למקורות והשימוש בהם מותרת לאנשי המכללה בלבד: אנשי סגל , סטודנטים וקוראים מורשים, ומיועדים לשימוש אישי בלבד, לצרכיי מחקר או לימוד, ולא לשימוש מסחרי.
הפצה או מתן גישה לכל גורם אחר אסורה בהחלט ועלולה להוות עוולה אזרחית ועבירה פלילית.
הורדת טקסט מלא של מקראה, ספר אלקטרוני, גליון או כתב עת בשלמותם, ו/או הורדה בכמויות מסחריות ובאופן שיטתי (כולל שימוש באמצעים טכנולוגיים דוגמת רובוטים) של חלקים ממאגרי מידע וכתבי עת, אסורה ועלולה להוות עבירה על דיני זכויות יוצרים.
שימוש במאגרים שלא למטרה לשמם ניתנו, יהוו עילה להעמדה לדין משמעתי ו/או לנקיטת כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות המכללה.